torsdag 19 januari 2017

Moderaterna startar Företagsråd i Karlskrona

Tillsammans med lokala företagare vill moderaterna i Karlskrona jobba för ett bättre arbetsklimat lokalt, regionalt och nationellt.
-Vårt övergripande mål är att förbättra och förenkla vardagen för företagarna i Karlskrona. Idag skapas fyra av fem nya arbetstillfällen i små företag skriver Gustav Nilsson, ordförande i Företagarrådet lokalt.

Torsdag den 12 januari bjöds företagare in till en Mingelkväll som gästastades av bland annat Carina Centrén från Svenskt Näringsliv.
-Vi hoppas på en god uppslutning i projektet och att det ska ge ringar på vattnet så att fler företagare ansluter allt eftersom så att vi gemensamt kan få företagen att växa i Karlskrona, samtidigt som fler arbetstillfällen skapas, skriver Emina Cejvan en av initiativtagarna bakom företagarrådet i Karlskrona.
Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag. Vi vill helt enkelt vara det självklara politiska alternativet för företagare, avslutar Gustav Nilsson.

För mer information vänligen kontakta
Gustav Nilsson (M)
076-868 61 31
Emina Cejvan (M)
076 4116467


Sätt in väktare i Hoglandspark


Det är moderaternas svar på de senaste händelserna i Hoglandspark i Karlskrona.
-När polisens resurser inte räcker för att trygga offentliga platser måste vi som kommun agera för att våra invånare ska känna sig trygga i offentliga miljöer, skriver Camilla Brunsberg moderat oppositionsråd i ett pressmeddelande.
Uttalandet kommer efter att en tjej i tonåren ska ha blivit överfallen och utsatts för ett rånförsök som slutade i misshandel i parken i tisdags kväll.
-Det blev droppen. Nu måste vi som kommun sätta in väktare.  Vi har investerat i en fin lekplats i parken, där våra barn ska leka och ha roligt. Bussar utgår från Hoglandspark.  Våra kommuninvånare måste kunna vistas tryggt och säkert i vår kommun, fortsätter Brunsberg.


-När en ung tjej blir misshandlad och vi får signaler från allmänheten om att det är otryggt i Hoglandspark måste vi som kommun agera. Jag har under lång tid agerat för att vi ska få fler poliser i Karlskrona, men det socialdemokratiska styret och regeringen är fortsatt passiv. Därför kräver vi moderater att vi nu tar in väktare.
Om inte kommunen agerar innan kommunstyrelsen i februari, kommer vi Moderaterna lyfta frågan om att ta in väktare i Hoglandspark.
För mer info vänligen kontakata
Camilla Brunsberg (M)
070-931 30 01

tisdag 8 november 2016

Öppet brev till Landshövdingen i Blekinge angående livsmedelsstrategi
I Blekinge har vi många företag inom livsmedelsindustrin, allt ifrån Orkla i Fågelmara till Lagerbergs i Sölvesborg. Sedan finns det en massa mindre enmansföretag till företag med 5-10 anställda. I matlandet Blekinge finns idag en stor mängd med företag som tillverkar livsmedel. Dessa företag har stor betydelse för utveckling av landsbygden i Blekinge.
Förutsättningarna för att producera mat i Blekinge är mycket goda. Vi har ett välutvecklat jordbruk och kunskap inom livsmedelsindustrin att utveckla nya produkter. För att utveckla detta i Blekinge krävs att konkurrenskraften behöver stärkas i hela kedjan. Det krävs ett samarbete mellan producenter och handeln för att utveckla lokalproduktionen i vårt län.

Avsikten med en livsmedelsstrategi måste vara att öka konsumtionen och produktionen av mat från Blekinge. Tillsammans med forskningen ska vi kunna utveckla nya innovationer.
Enligt vår uppfattning måste vi öka på kunskapen:

·         om Blekingska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratören och konsumenten. 
·         Öka utbudet av svenska- lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten. 
·         Öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion. 

Offentlig upphandling
Kommunerna och landstinget Blekinge gör stora inköp enligt en antagen och kontinuerligt uppdaterad kost- och måltidspolicy eller motsvarande. Vi vet idag att minst hälften av dessa produkter inte kommer från Blekinge kanske till och med utanför vårt lands gränser. Många konsumenter är idag mycket medvetna om var de köper för produkter. Medan äldre och barn får förlita sig på den upphandling som det offentliga gör.

Våra fråga till Landshövdingen är:

Har länsstyrelsen i Blekinge påbörjat arbetet med att utveckla en livsmedelsstrategi för vårt län för att öka försörjning och produktion av livsmedel producerade i vårt län?

Om denna utredning är påbörjad, vem leder arbetet och finns näringen och handeln med i arbetet?

Om Länsstyrelsen inte påbörjat arbetet med en livsmedelsstrategi för Blekinge har landshövdingen tänkt att starta upp detta?


Jeppe Johnsson                   Camilla Brunsberg                   Carl-Göran Svensson
Förbundsordförande          1:e vice förbundsordförande      2:e vice förbundsordförandeonsdag 26 oktober 2016

Öppet möte - bostadsbyggande i Kyrkhult


Socialdemokraterna med Rolf Persson i spetsen bjöd den 13/10 allmänheten till ett möte om framtida bostadsbyggande i Kyrkhult. Även de 2 kommunalråden Sara Rudolfsson och Kjell-Åke Karlsson var där. Från Olofströmshus, Magnus Lindahl och Samhällsbyggnadskontoret, Anders Emgård.
Det var ett positivt initiativ av Rolf Persson och både politikerna och tjänstemännen fick reda på att Kyrkhultsborna var allt annat än nöjda med bostadssituationen.
Emgård visade upp en karta över alla detaljplaner med möjlighet att bygga. Kartan var dock lite förvirrande eftersom detaljplanerna var så många och stora till ytan och att där redan fanns bebyggelse. Det stod också klart att Kyrkhultsborna avvisade den plan som gjorts över Tulseboda Brunnsområdet. Varför bygga bostadshus i den vackra parken? Rusta istället upp parkområdet och gör den tillgängligt för rekreation.

Positivt var de 4 nya marklägenheterna vid Garvargården som ska vara klara 2018. Dock har antalet lägenheter inom äldreomsorgen krympt till 8. Tveksamt om det räcker med tanke på åldrande befolkning.

Några besökare var rent av upprörda över att man inte börjat bygga. Man kan inte bestämma i förväg var man vill bo, sa någon. Man vill först se hur det ser ut innan man bestämmer sig. Olofströmshus fick bakläxa om sina ”kontraktskrivningar” på byggförslag. Kommunalrådet Sara menar då att man inte ska ta ”kontraktet” bokstavligt men att Olofströms kommun (Olofströmshus) måste få garantier om att byggda lägenheter blir uthyrda. Kjell-Åke refererade till bostadsakuten för ett antal år sedan då man rev bostadslängor på Ekerydsplan och Borgen.  Synd på fina hus, Karlshamn sålde sitt överskott till förmögna norrmän som semesterbostäder.

Både Sara och Rolf fick gå in och lugna ner viss upprördhet genom att tala om att kommunen har begränsad ekonomi för nybyggnation (totalt kapitalutrymme är ca 30 miljoner/år) så visst är läget ansträngt. Sara Rudolfsson och även hennes far Rolf Persson sa att inga privata entreprenörer visat något intresse för att bygga i vår kommun. Det är dock en stor lögn och det är tur att sagan om Pinocchio bara är en saga för annars hade både Sara och Rolf blivit väldigt långnästa under mötet gång.

Riksbyggen har knackat på dörren för att bygga äldreboende i Olofström och ersätta det för brandsäkerhet utdömda Västralid. Frank Arnesson hade köpt Holjskolan men Olofströmshus tog tillbaks byggnaden för sitt nya projekt ”Holjegården” som pensionärsföreningarna avvisat. Senast var det Ante Corbanovs ”trygghetsboende” i gamla EM-möbler som på märkliga grunder avslagits gång på gång och nu ligger hos Mark och Miljödomstolen. Så Olofströms kommun har verkligen bränt sina skepp. Några fler initiativ från privata entreprenörer lär det inte bli.

Marianne Eriksson

Ordförande Moderaterna i Olofströms kommun

söndag 4 september 2016

Moderatkvinnornas dag

På Moderatkvinnornas dag i slutet av augusti deltog Blekinges Moderatkvinnor på Torgfesten i Karlskrona. Närvaron ledde till många bra samtal och spridande av material och budskap. Temat för dagen var bra skolmat, vilket var mycket passande då det var många lokalproducerade produkter som såldes på marknaden. Bra skolmat handlar inte bara om pengar utan också om passionerade matlagare, engagemang, kunskap och god arbetsmiljö.

Moderatkvinnorna är övertygade om att det går att göra skillnad i varje skolkök om vi politiker ger rätt förutsättningar. Det gäller att arbeta för långsiktig hållbarhet.

måndag 15 augusti 2016

Farligt att sjabbla med försvaret


Det finns ett förslag om att Sveriges största vindkraftspark till havs ska byggas i Hanöbukten utanför Blekinge. Utmaningen är att en sådan etablering skulle få negativa konsekvenser för försvaret. Vindkraftsparken skulle begränsa övningsmöjligheterna, leda till fördyringar och till och med att verksamhet eventuellt skulle behöva flytta. Regeringen måste därför omsorgsfullt granska konsekvenserna för försvaret innan beslut kan tas.

Försvarsmakten har tagit fram ett underlag om vad en vindkraftsetablering i Hanöbukten skulle innebära. Det hemligstämplade underlaget har begärts ut av oss. Den kopia som gjorts tillgänglig har fortfarande delar som är överstrukna och dolda. I den text som är kvar framgår det dock med all tydlighet att en vindkraftsetablering skulle få mycket negativa konsekvenser för försvaret i form av fördyringar och sänkt operativ förmåga.


Särskilt den svenska marinens verksamhet skulle påverkas mycket negativt. Försvarsmakten beskriver i sitt underlag tre möjliga scenarion. De är 1) Att den marina verksamheten stannar kvar i Blekinge men att övningar sker i Stockholmsområdet. 2) Att hela den marina verksamheten omlokaliseras till Stockholmsområdet. 3) Att den marina verksamheten inklusive övningarna stannar kvar i Blekinge men att övningsområdet delvis flyttas till internationellt vatten.

Det står bortom allt tvivel att alla dessa tre utfall inte skulle vara bra för marinens verksamhet. Försvarsmakten pekar också på att även flygvapnet skulle begränsas samt att FMVs och Saab Kockums provverksamhet skulle behöva begränsas och flyttas. Ytterst handlar det om att Sveriges försvarsförmåga påverkas. Detta i en tid när Sveriges närområde är mer oroligt än på länge och ett försvarsbeslut som ska stärka Sveriges försvar precis har börjat genomföras.

Nu är det tid för eftertanke. Misstag har tidigare begåtts när det gäller såväl försvarsnedläggningar som att tillräcklig hänsyn till totalförsvarskonsekvenser vid planering av infrastruktur inte tagits. Vi får inte göra om detta! I det allt sämre säkerhetspolitiska läget som Sverige befinner sig i måste de försvarspolitiska konsekvenserna av viktiga beslut noga beaktas. Därför bör bygget av vindkraftsparken i Hanöbukten inte genomföras eller modifieras om de negativa effekterna på försvaret blir orimliga.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot, Försvarspolitisk talesperson (M)

Annicka Engblom
Riksdagsledamot, Blekinge (M)

tisdag 21 juni 2016

Pressmeddelande Engblom: Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge hotas

                                                                                                                                                       
Blekinges riksdagsledamot Annicka Engblom (M) varnar för att regeringen nu hastar fram med beslutet om etableringen av vindkraftsparken i Hanöbukten. Enligt uppgifter ska beslutet tas av regeringen redan före sommaren.

-       Jag har fått dessa uppgifter bekräftade både från högsta ort i Högkvarteret och av ansvarig tjänsteman i Miljö- och energidepartementet, säger Annicka Engblom. Jag är samtidigt oerhört förvånad över tystanden från regeringens sida kring detta, då det kan få allvarliga konsekvenser för hela landet.
I en hemlig rapport från Försvarsmakten till regeringen redovisas de allvarliga konsekvenser med att etableringen av vindkraftsparken medför att framför allt marinen och flygvapnet förlorar möjligheten till viktiga övningsområden på sydsvenskt territorium.
-       Jag är inte den som ropar varg i onödan. Men denna gång finns det verkligen anledning, varnar Annicka Engblom. Skulle regeringen besluta om vindkraftsparken i Hanöbukten i dess nuvarande utformning kommer bland annat marinen inte att kunna bedriva sin verksamhet enligt de premisser om närhet till övningsområden som gjorde att man i tidigare försvarsbeslut etablerade marinens huvudbas i Blekinge.
-       Det får återverkningar säkerhetspolitiskt, ekonomiskt, men också för undervattensverksamheten och SAAB Kockums, fortsätter hon.
-       Energiförsörjningen till södra Sverige är också av nationellt intresse. Särskilt efter den förra S-regeringens nedläggning av Barsebäck. De inblandade i vindkraftsprojektet får dock förlåta mig, men efter att ha ägnat största delen av mitt yrkesliv åt försvaret av Sverige och liksom många andra tydligt ser en allvarligt försämrad säkerhetssituation med ett alltmer aggressivt Ryssland på bara 30 mils avstånd från marinbasen i Karlskrona är det en plikt att slå larm om något som påverkar hela Sveriges säkerhet. Det inkluderar i synnerhet Blekinge, som ur strategisk synpunkt utgör ett primärt mål, avslutar Annicka Engblom.
Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge län

Vinkraftsetablering hotar Sveriges försvarsförmågaFörsvarsbeslutet som togs förra året innebär ökade resurser till försvaret och att Sveriges försvarsförmåga nu stärks. En viktig del i beslutet är möjligheten att kunna öva våra förband. Det är därför är det oroväckande ett den eventuella vindkraftsetableringen i Hanöbukten utanför Blekinge riskerar att kraftigt begränsa försvarets möjligheter att öva i ett strategiskt viktigt område. Enligt uppgifter som kommit oss till kännedom kommer regeringen att fatta beslut om det stora vindkraftsprojektet i närtid.

Vindkraftsetableringen skulle, om projektet blir verklighet, bli den största etableringen av vindkraft till havs i Sverige. Problemet är att etableringen riskerar att påverka Försvarsmaktens möjligheter att öva utanför kusten i Blekinge negativt. Det gäller såväl marinen som flygvapnets övningsmöjlighete. En eventuell vindkraftsetablering skulle bland annat begränsa möjligheten till luftvärnsskjutningar, ubåtsövningar, ytstridsövningar och lågflygningar.

Sverige behöver en större andel förnybar energi. Detta är också något som ingår i den breda energiöverenskommelsen som bland annat Moderaterna ställt sig bakom. Men, samtidigt har vi ett mycket osäkert omvärldsläge som gör att Sveriges försvar måste stärkas. En viktig del i att stärka Sveriges försvarsförmåga är möjligheten till att öva ofta och möjligheten att öva i större formationer där enheter från olika vapengrenar kan delta.

Skulle vindkraftsparken i Hanöbukten bli verklighet riskerar detta att starkt begränsa Försvarsmaktens möjligheter att öva. Detta i ett område som är av stor militärstrategisk vikt för Sverige och där stora enheter i marinen och flygvapnet är baserade. Om Försvarsmakten dessutom på grund av vindkraftsetableringen skulle tvingas flytta övningar till andra delar av Östersjön finns också risken att kostnaderna för övningarna skulle öka.

Vi har de senaste åren sett ett allt mer försämrat omvärldsläge med ett aggressivt Ryssland som inte respekterar andra länders gränser och bedriver en offensiv övningsverksamhet i Sveriges närområde. I det sammanhanget är den södra delen av Östersjön av särskild vikt med sin närhet till den ryska Kaliningradenklaven och dess betydelse för de baltiska staternas säkerhet.

Därför måste regeringen nu se till Sveriges försvarsintresse i första hand och inte säga ja till den föreslagna vindkraftsetableringen i Hanöbukten, utan istället hitta alternativa lösningar som inte påverkar försvaret negativt

Hans Wallmark
Försvarspolitisk talesperson (M)

Annicka Engblom (M)

Riksdagsledamot Blekinge

lördag 23 april 2016

Pressmeddelande.
Under lördagen hade Moderaterna i Blekinge sin arbetsstämma i Olofström. Förbundsstyrelsen och representanter för Moderatföreningarna i Blekinge deltog. Under dagen behandlades bl.a. en proposition om integration och migration. Propositionen kommer att skickas till nästa moderata partistämma. Ett stort antal motioner behandlades och så under dagen.
Dagens huvudpunkt var ett engagerat tal av partisekreterare Tomas Tobé.  Tomas lyfte fram vikten av att de reformer som läggs fram, är finansierade. Det är inte ekonomiskt hållbart att låna till de reformer som man föreslår, så som sittande rödgröna regering gör.
För oss moderater är det viktigt att vi
Bryter utanförskapet för de som hamnar utanför arbetsmarknaden. En väg är att införa ett s.k. förstajobbet avdrag som gör det fördelaktigare att anställa de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Lägre skatt på arbete. Det måste löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.
Vi måste ha mera undervisning i skolan. Målsättningen är att alla skall nå målen. Vi måste ha fler poliser och vi lägger förslag om en tillfällig flyktingpaus. Övriga Europa måste också ta sitt ansvar.
Det är också viktigt att vi har ordning och reda i välfärden. Vi måste ställa krav på utföraren. Detta gäller både offentliga och privata utförare.
Stämman avslutades med att man antog ett antal uttalande som skickas vidare till riksdagsgruppen och de olika arbetsgrupper som finns hos Moderaterna. Uttalandena rörde bl.a. Nätmobbning, Gymnasiebetygen, Nationell IT-strategi i skolan och hur man förenklar reglerna då det gäller byggande.

M-hälsningar

Jeppe Johnsson
Förbundsordförande (M) Blekinge
070-5304278 0456-51161
jeppe.johnsson@moderat.se


Sverige skall fungera
 För oss moderater är det viktigt och nödvändigt att de reformer som läggs fram, är finansierade. Vi moderater kommer inte att medverka till att Sverige överger principen om budgetöverskott. Vi kommer aldrig, som S/Mp regeringen föreslår i sin vårbudget, att bygga välfärden på lån. För oss moderater är det självklart och nödvändigt att bygga välfärden på arbete.
Regeringen släpper greppet om de offentliga utgifterna och underskotten växer i svensk ekonomi. Det är inte ekonomiskt hållbart att låna till de reformer som man föreslår, så som sittande rödgröna regering gör.
För oss moderater är det viktigt att vi bryter utanförskapet för dem som hamnar utanför arbetsmarknaden. Vi behöver fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden.
En ny anställningsform för unga och utrikes födda bör införas. Den ska göra det möjligt att lära sig jobbet på jobbet och ge arbetsgivare förutsättningar att anställa till lägre kostnad med större flexibilitet. Vi behöver lägre skatt på arbete inte högre. Det måste löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.
Vi måste ha mera undervisning i skolan. Målsättningen är att alla skall nå målen. Svensk skola ska därför präglas av kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb.  Sverige ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Skolan ska präglas av framtidstro och kunskapsresultaten måste höjas.
Sverige behöver bli tryggare. Samhället och tryggheten ska fungera för alla. Det behövs tydliga insatser för att polis och rättsväsende ska kunna bryta utvecklingen med grov brottslighet, otrygghet och terrorhot. Vi måste ha fler poliser. I vårbudgeten satsar vi extra på polisen. Sverige behöver ytterligare 2000 poliser.
 Vi lägger också förslag om en tillfällig flyktingpaus. Andra länder måste nu ta sitt ansvar och vi måste fokusera på att få integrationen att fungera.  Utbildning och vikten av egna ansträngningar för att få ett jobb såväl som rättigheter och skyldigheter i Sverige, är avgörande delar. Kraven måste öka på att fler ska göra sig anställningsbara genom utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan färdig grundskola. Dessutom behöver kraven på samhällsorienteringen för nyanlända förstärkas och bli obligatoriska.
Presidiet Moderata Förbundsstyrelsen ,Blekinge
Jeppe Johnsson
Camilla Brunsberg

Carl-Göran Svensson